Närakuter i Region Stockholms regi

Hos närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och skador som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Kvinna som håller i en termometer

Covid-19

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller hög feber och hosta, ring 1177 för råd. Vid livsfara ring alltid 112. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer om det nya coronaviruset och covid-19 på 1177 Vårdguiden.

Vid misstänkt mässling

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. Läkare uppmanar därför den som har symtom som tyder på mässling, att inte sätta sig i väntrum eller på andra sätt riskera att smitta andra. Ring istället 1177 så får du råd om hur du ska göra. 

Läs mer om råd vid misstänkt mässling - slso.sll.se

Endast patienter - inga andra besökare

Folkhälsomyndigheten har angett att det fortfarande finns risk för spridning av det nya coronaviruset. 

Därför får bara den som är sjuk gå in på närakuten. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående vara med. 

För barn får bara 1 förälder eller annan vårdnadshavare följa med. 

Tack för din förståelse.

Viktigt om covid-19 och provtagning

Närakuterna tar endast prov för covid-19 om läkare bedömer att det är viktigt att veta om en patient har covid-19, för att kunna avgöra fortsatt medicinsk behandling på närakuten.

Det är alltid närakutens läkare avgör om en patient behöver testas för covid-19 och vilken sorts prov som ska tas.

Sjuksköterska. Foto: Yanan Li

Bra att veta innan du åker till närakuten

För att underlätta både för dig och för oss finns här lite tips på saker du bör tänka på innan du åker till närakuten.

När ska jag söka vård?

På 1177 Vårdguiden kan du få hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv eller behöver söka vård på en vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning. 

Så fungerar vården i Stockholms län

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om hur vården i Stockholm fungerar både för stora och små. Du får en översikt över vilka mottagningar som finns och vilka som du ska kontakta för olika besvär.