Närakuter i Region Stockholms regi

Hos närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och skador som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Endast patienter - inga andra besökare

Folkhälsomyndigheten har angett att det fortfarande finns risk för spridning av det nya coronaviruset. 

Därför får bara den som är sjuk gå in på närakuten. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående vara med. 

För barn får bara 1 förälder eller annan vårdnadshavare följa med. 

Tack för din förståelse.

Klä dig varmt

För att kunna erbjuda ett så säkert besök som möjligt under covid-19-pandemin, kan antalet personer som släpps in i väntrummet komma att begränsas. Om väntrummet är fullt kan du behöva vänta utomhus. Se därför till att klä dig varmt om du behöver åka till närakuten.

Kvinna som håller i en termometer

Covid-19

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom. 

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller hög feber och hosta, ring 1177. Vid livsfara ring alltid 112. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer om det nya coronaviruset och covid-19 på 1177 Vårdguiden. Där hittar du också aktuell information om vaccin mot covid-19.

Viktigt om covid-19 och provtagning

Närakuterna tar endast prov för covid-19 om läkare bedömer att det är viktigt att veta om en patient har covid-19, för att kunna avgöra fortsatt medicinsk behandling på närakuten.

Det är alltid närakutens läkare avgör om en patient behöver testas för covid-19 och vilken sorts prov som ska tas.

Sjuksköterska. Foto: Yanan Li

Bra att veta innan du åker till närakuten

För att underlätta både för dig och för oss finns här lite tips på saker du bör tänka på innan du åker till närakuten.

Halkat omkull?

Misstänker du att du kan ha brutit något får du snabbast hjälp på en närakut. 

En person sitter på en brits och blir undersökt av två läkare. Foto: Yanan Li

Så går det till på närakuten

Undrar du hur det kan gå till när du kommer till närakuten? Här finns en kortfattad beskrivning.

Följ med in på närakuten